Trường THPT Trường Chinh

  • Điện thoại: 0262.3506.788 - 0974.981.963
  • Email: thpttruongchinhdl@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Dlie Yang, Ea H'leo, Đắk Lắk