Thông báo về việc học sinh cập nhật số điện thoại học trực tuyến cho GVCN

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH

Số: …./ T9-THPTTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
EaH’Leo, ngày 26 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi:  –   Cán bộ GV, NV nhà trường,

  • Phụ huynh, HS trường THPT Trường Chinh.

Thực hiện nhiệm vụ đầu năm học đã được Hội đồng nhà trường thông nhất trong tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, để kịp thời có kế hoạch dạy học cũng như các hoạt động đầu năm 2021 – 2022 phù hợp với tình hình chung trong đại dịch. BGH nhà trường thông báo đến cán bộ GV, NV, toàn thể phụ huynh, HS một số nội dung cấp thiết trong thời gian chuẩn bị cho năm học như sau:

1.Thống nhất sử dụng mạng xã hội ZALO (khuyến khích nên dùng ) hoặc FACEBOOK để làm công tác trao đổi thông tin, công tác hành chính của nhà trường và là nơi để thiết lập lớp học trực tuyến.

2. GVCN và GVBM phải có tài khoản zalo để thực hiện việc dạy học trực tuyến. GVCN và GVBM phối kết hợp để lập nhóm với lớp CN và lớp dạy chậm nhất vào 3/9/2021 hoàn thành.

3. Phụ huynh và HS đối chiếu, cung cấp số ĐT cho GVCN lớp theo mẫu chung hoặc liên lạc qua ĐT của GVCN để được cập nhật. Việc cung cấp số ĐT yêu cầu chính xác để nhà trường sắp xếp lớp học. Phụ huynh và HS khối 10 cung cấp số ĐT, khối 11, 12 cung cấp và rà soát lại số ĐT theo danh sách (chậm nhất 1/9/2021).

 

 

Nơi nhận:
– Sở GD&ĐT Đắk Lắk;
– BGH
– Công đoàn, Đoàn trường;
– Các tổ chuyên môn;
– Lưu VT.
                           P. HIỆU TRƯỞNG PT 
                                 Hoàng Quốc Việt