HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

III. Hồ sơ chuyển trường gồm:

a) Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

b) Học bạ (bản chính).

c) Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).

d) Bản sao giấy khai sinh.

đ) Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10.

e) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
g) Các giấy tờ liên quan chế độ và hộ khẩu.

f) Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến ngoại tỉnh).