DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2021-2022 nhà trường được giao tuyển sinh vào lớp 10 là 360, số hồ sơ dự tuyển là 416 hồ sơ. Số học sinh trúng tuyển là 373 học sinh chia thành 9 lớp(từ 10A1-10A9).

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Điểm XT Lớp Ghi chú
Ng Th Năm
1  TOÀN THỊ TÚ NHI 9 4 2006  Đắk Lắk Nữ Nùng 41 10A1
2  NGUYỄN THỊ THANH HOA 11 2 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 40 10A1
3  NGUYỄN ÍCH QUỐC PHƯƠNG 8 11 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 40 10A1
4  HỒ THỊ HÒA ANH 24 4 2006  Đắk Lắk Nữ Mường 40 10A1
5  NGUYỄN HỮU HẢI 29 7 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 40 10A1
6  NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 20 1 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 40 10A1
7  TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH 15 5 2006  Bà Rịa -VT Nữ Gia Rai 40 10A1
8  LƯU THỊ PHƯƠNG LINH 1 7 2006  Gia Lai Nữ Kinh 40 10A1
9  NGUYỄN NGỌC ÁNH 28 12 2006  Đắk Lắk Nữ Mường 40 10A1
10  PHẠM NGUYỄN BÍCH TUYỀN 12 7 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 40 10A1
11  NGUYỄN KIM TIẾN 12 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 40 10A1
12  NGUYỄN CẨM TÚ 1 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 40 10A1
13  TRẦN THỊ THANH THẢO 15 2 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 40 10A1
14  NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 20 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 39 10A1
15  TRƯƠNG THUỲ LINH 17 10 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 39 10A1
16  TRƯƠNG QUANG HÀO 28 7 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 39 10A1
17  NGUYỄN VĂN HÀ 2 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 39 10A1
18  NGUYỄN SIU THẢO VY 6 2 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 39 10A1
19  PHẠM THỊ THÚY HÀ 14 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 38 10A1
20  NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 2 2 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 38 10A1
21  HỒ HUY LONG 28 12 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 38 10A1
22  ĐINH NGỌC THỦY TIÊN 11 5 2006  Đắk Lắk Nữ Mường 38 10A1
23  TRẦN PHƯƠNG THẢO 10 10 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 37 10A1
24  NGUYỄN HỮU TIẾN SĨ 15 7 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 37 10A1
25  NGUYỄN THỊ HÀ VY 13 11 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 37 10A1
26  TRẦN HỮU QUYẾT 12 4 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 37 10A1
27  ĐẶNG TRUNG DOANH 28 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 37 10A1
28  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 3 10 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 37 10A1
29  TRỊNH THỊ LAN ANH 31 1 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 37 10A1
30  LÊ MAI TƯỜNG VY 5 9 2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh 37 10A1
31  PHẠM NGUYÊN KHÔI 2 8 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 37 10A1
32  NAY DIỆU THIỆN 28 8 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 37 10A1
33  HỒ SỸ LUÂN 17 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A1
34  LÊ ĐỨC AN 27 8 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A1
35  DƯƠNG HỒNG HẠNH 24 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A1
36  TRẦN THỊ NHƯ LỆ 29 1 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A1
37  ĐOÀN DƯƠNG QUỲNH NHƯ 6 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A1
38  HỒ THỊ VY 16 8 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A1
39  PHẠM QUỐC KHÁNH 13 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A1
40  NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG 15 7 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A1
1  LÊ CÔNG HÙNG 1 3 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A2
2  HOÀNG KIM THÀNH 4 10 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A2
3  NGUYỄN THỊ THÚY VÂN 3 9 2006 Bình Định Nữ Kinh 36 10A2
4  TRỊNH ANH DŨNG 11 9 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A2
5  NGÔ THỊ HỒNG ĐÀO 12 7 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A2
6  BẠCH THỊ MỸ TRANG 1 4 2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh 36 10A2
7  NGÔ THỊ THU HIỀN 1 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A2
8  NAY H’ NGHE 7 7 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 35 10A2
9  NGUYỄN THANH VÂN 11 2 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 34 10A2
10  LÊ PHÚ YÊN 12 10 2006 Quảng Trị Nam Kinh 34 10A2
11  TRẦN ANH NHẤT 20 3 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 33 10A2
12  HOÀNG QUỐC LƯƠNG 23 3 2006 Đắk Lắk Nam Nùng 33 10A2
13  HOÀNG THỊ HẰNG 13 6 2006 Đắk Lắk Nữ Nùng 33 10A2
14  LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 4 2 2006  Quảng Trị Nữ Kinh 32 10A2
15  NGUYỄN HOÀNG ANH 3 11 2006  Đắk Lắk Nam Thái 32 10A2
16  LƯU ANH DŨNG 1 6 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A2
17  PHẠM HỮU BÌNH AN 22 5 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A2
18  LÊ HỒNG VỸ 30 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A2
19  LÊ THỊ NGUYÊN 17 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 30 10A2
20  LÊ THỊ KHÁNH LINH 7 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 30 10A2
21  DƯƠNG THỊ THÙY TRANG 21 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 30 10A2
22  H’ DIỆP KSƠR 25 10 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A2
23  NAY HIỀN 29 9 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A2
24  H’SIKA- ÊBAN 9 11 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A2
25  NAY H’ BRIK 1 1 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A2
26  NAY H’ QUYNH 20 6 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 28 10A2
27  KSƠR DAY 19 5 2005  Đắk Lắk Nam Gia Rai 28 10A2
28  KSƠR H’ QUYNH 26 4 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 28 10A2
29  NAY TUYN 31 7 2006  Đắk Lắk Nam Gia Rai 28 10A2
30  ADRƠNG H’ ĐƠN 19 1 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 41 10A2
31  PHÙNG THỊ ĐÔNG 13 7 2006  Đắk Lắk Nữ Nùng 41 10A2
32  PHÙNG DUY  HIỆP 8 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A2
33  KPĂ Y HON 1 9 2003  Đắk Lắk Nam Ê-đê 28 10A2
34  NGÔ TRÚC XINH 30 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 28 10A2
35  NAY – SIÊN CHU 5 7 2006 Gia Lai Nam Gia Rai 28 10A2
36  MJAO H’ LORI 18 6 2005 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 28 10A2
37  KSƠR Y KIỆT 27 10 2005  Đắk Lắk Nam Ê-đê 28 10A2
38  MAI ĐĂNG  KHOA 17 11 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A2
39  KSƠR BẮP 20 7 2005 Đắk Lắk Nam Gia Rai 29 10A2
40  NAY YU ĐA 5 1 2006  Đắk Lắk Nam Gia Rai 29 10A2
41  NGUYỄN HỮU TÀI 23 7 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A2
42  NGUYỄN TIẾN   THỰ 15 4 2005  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A2
1  KSƠR H’ NHUIT 1 1 2002 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 40 10A3
2  ĐÀO THỊ THÙY LINH 10 3 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 40 10A3
3  NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 12 8 2006 Bình Định Nữ Kinh 38 10A3
4  PHẠM THỊ NGỌC THANH 9 1 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 38 10A3
5  CHU VĂN TUẤN 2 11 2006  Đắk Lắk Nam Nùng 37 10A3
6  NGUYỄN THỊ HÒA 2 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 37 10A3
7  ADRƠNG H’ ANIN 20 10 2002 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 37 10A3
8  BÙI CÔNG THANH 18 9 2006 Thái Bình Nam Kinh 37 10A3
9  NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN 20 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A3
10  TRƯƠNG THỊ YẾN VY 18 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A3
11  LÊ THỊ HỒNG VÂN 25 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A3
12  NGUYỄN THỊ THU TRANG 17 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A3
13  KSƠR Y ĐỨC 29 5 2006  Đắk Lắk Nam Ê-đê 35 10A3
14  LÒ NGỌC TÚ THƯ 8 6 2006  Đắk Lắk Nữ Thái 35 10A3
15  HỨA THỊ KIM BÍCH HẠNH 21 10 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 34 10A3
16  VÕ QUANG LỢI 11 5 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A3
17  NGUYỄN THỊ THUẬN 16 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 34 10A3
18  BÙI ĐÌNH PHÚC 5 5 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A3
19  TRẦN NAY THU HOÀI 27 12 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 33 10A3
20  KPĂ H’ ĐIÊC 17 7 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 33 10A3
21  PHẠM VĂN THẮNG 24 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A3
22  TRƯƠNG THỊ THỦY TIÊN 5 6 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 32 10A3
23  KSƠR H’ UÔN 24 3 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A3
24  KPÃ H’ HA 4 9 2005  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A3
25  KPĂ H’ HUYỆN 30 4 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A3
26  KSƠR – Y PHI ĐEN 7 6 2006  Đắk Lắk Nam Ê-đê 31 10A3
27  TRẦN THỊ HÀ MY 19 11 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 30 10A3
28  LÒ MINH TRÍ 8 5 2006  Đắk Lắk Nam Thái 30 10A5
29  NGUYỄN VĂN NHẤT 8 4 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A3
30  NGUYỄN THANH THIỆN 22 1 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A3
31  TRẦN LỘC THẮNG 5 10 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 29 10A3
32  KSƠR H’ ĐÍU 30 5 2005 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A3
33  KSƠR H’ NHO 30 6 2006 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A3
34  KSƠR H’ XARA 30 10 2005  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A3
35  KSƠR H’ NGÔK 27 6 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A3
36  KSƠR H’ NHIM 9 11 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A3
37  ĐẶNG KHẮC TÂM 20 6 2005  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A3
38  ĐẬU XUÂN BỘ 9 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A3
39  KSƠR H’ HIÊM 18 12 2005  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 28 10A3
40  KPĂ Y TƯƠNG 5 5 2004 Đắk Lắk Nam Ê-đê 28 10A3
1  TRẦN YẾN NHI 23 2 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 40 10A4
2  ĐẶNG THỊ THẢO VI 28 5 2006  Quảng Nam Nữ Kinh 39 10A4
3  NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 19 6 2006  Đắk Lắk Nữ Thái 38 10A4
4  KSƠR H’ DUYÊN 10 7 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 38 10A4
5  NAY SI LẠP 20 12 2005 Đắk Lắk Nam Gia Rai 37 10A4
6  VŨ THU HOÀI 26 9 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 37 10A4
7  DƯƠNG MINH LỢI 11 12 2006  Đắk Nông Nam Tày 37 10A4
8  KSƠR H’ TRANG 26 6 2006 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 37 10A4
9  HÀ THỊ CẨM LY 12 2 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A4
10  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 15 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A4
11  NGUYỄN VŨ TRIỀU THỐNG 3 2 2005 HCM Nam Kinh 36 10A4
12  LÊ THỊ PHƯƠNG THOA 20 10 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A4
13  KSƠR H’ KHẢO 25 4 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 35 10A4
14  R’Ô H’ TRÚC 15 8 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 35 10A4
15  VĂN HỮU   ĐẠT 25 11 2005 Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A4
16  PHẠM ANH TRUNG 15 11 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A4
17  NGUYỄN NGỌC ÁNH 21 9 2006 Bắc Ninh Nữ Kinh 34 10A4
18  KIỀU THANH HÒA 22 2 2006 Quảng Ngãi Nam Kinh 34 10A4
19  KSƠR H’ LOÁI 3 12 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 33 10A4
20  KSƠR SINH 17 8 2006  Đắk Lắk Nam Ê-đê 33 10A4
21  ĐẶNG VĂN HÙNG 3 9 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A4
22  KPĂ Y UY 6 4 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A4
23  RCĂM H’ KHAO 19 9 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 31 10A4
24  RCĂM H BUT 23 8 2005 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A4
25  KSƠR H’ BIK 2 6 2006 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 31 10A4
26  NAY THỊ NHƯ Ý 14 8 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A4
27  NAY H’ ĐE RA 6 8 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 30 10A4
28  LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 11 5 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 30 10A4
29  PHAN VĂN CƯỜNG 3 10 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A4
30  VŨ THỊ TRÀ MY 22 10 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 30 10A4
31  KSƠR H’ NGHE 27 12 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A4
32  NAY H’ LAN 13 8 2005  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A4
33  NAY H’ NHÁT 20 9 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A4
34  NAY H’ XIA 17 3 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A4
35  KSƠR Y KHUYẾT 20 6 2006  Đắk Lắk Nam Gia Rai 29 10A4
36  KSƠR H’ NHƠN 5 1 2005  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A4
37  NAY H’ BẼT 9 7 2005  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A4
38  NGUYỄN THANH ĐỨC 10 3 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A4
39  NAY H’ VÂN 19 5 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 28 10A4
40  NAY CHINH 19 10 2006  Đắk Lắk Nam Gia Rai 28 10A4
1  NGUYỄN VĂN NGUYÊN 27 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 40 10A5
2  NGUYỄN THỊ THƯƠNG 29 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 39 10A5
3  TRẦN KHÁNH LINH 19 11 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 38 10A5
4  HOÀNG THỊ HƯƠNG 10 5 2006  Đắk Lắk Nữ Nùng 38 10A5
5  PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH 30 6 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 37 10A5
6  NAY H’ JU LIÊT 2 9 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 37 10A5
7  KPĂ H VỤ 6 2 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 37 10A5
8  ADRƠNG Y DUNKY 24 8 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 37 10A5
9  TRỊNH ANH TUẤN 16 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A5
10  LÊ VŨ TRƯỜNG PHƯƠNG 4 8 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A5
11  HOÀNG THỊ NGỌC LAN 29 1 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A5
12  LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 30 5 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A5
13  LƯƠNG THỊ TRANG 7 3 2006  Đắk Lắk Nữ Thái 35 10A5
14  KSƠR H’ MIÉT 24 11 2006 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 35 10A5
15  TRẦN ĐỖ THANH TÙNG 14 12 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A5
16  TRẦN LONG NHẬT 3 7 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A5
17  BÙI THỊ HỒNG HẢI 1 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 34 10A5
18  TRỊNH XUÂN PHƯƠNG 11 9 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A5
19  KSƠR H’ THUYÊN 5 3 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 33 10A5
20  QUÀNG NGUYÊN SƠN 19 5 2006  Đắk Lắk Nam Thái 33 10A5
21  VŨ VÂN ANH 10 8 2006  Đắk Lắk Nữ Tày 32 10A5
22  BÙI VĂN TUÂN 8 9 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A5
23  NGUYỄN QUANG HẢI 11 9 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A5
24  KSƠR H’ TUYẾT 22 12 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A5
25  HÀ TRUNG HIẾU 30 9 2006 Đắk Lắk Nam Thái 31 10A5
26  KPĂ H’ NGUYỆT 5 4 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A5
27  MLÔ Y- DUY 25 6 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 31 10A5
28  TRẦN LUẬT PHÁP 14 5 2006 Gia Lai Nam Kinh 30 10A5
29  LÒ VĂN VŨ 18 5 2006  Đắk Lắk Nam Ê-đê 30 10A5
30  NGUYỄN THÁI TUẤN 6 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A5
31  TRẦN VĂN THÁI 1 5 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 29 10A5
32  VI THỊ KIM ANH 1 11 2006 Đắk Lắk Nữ Thái 29 10A5
33  KPĂ Y NI 20 10 2005 Đắk Lắk Nam Ê-đê 29 10A5
34  KSƠR NIU LY 21 10 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 29 10A5
35  LÊ VIỆT Ý 7 9 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 29 10A5
36  RÔ Y TRÂM 3 5 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 29 10A5
37  NIÊ Y KIẾU 21 1 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 29 10A5
38  VÕ TÁ NHÂN 18 4 2005 Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A5
39  KSƠR HÊ MI 14 9 2005  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 28 10A5
40  PHẠM MINH TÂM 28 1 2006 Thanh Hóa Nam Kinh 28 10A5
41  HOÀNG ANH   HẬU 4 6 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A5
1  PHAN THỊ THƠM 28 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 40 10A6
2  TRẦN THỊ MỸ HẠNH 18 2 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 39 10A6
3  KSƠR H’ LOÁT 1 1 2006 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 38 10A6
4  NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 25 2 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 38 10A6
5  HOÀNG THỊ MAI ANH 30 10 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 37 10A6
6  RÔ H’ HÀ 17 1 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 37 10A6
7  KSƠR H’ LIÊP 12 10 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 37 10A6
8  LƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 2 7 2006 Đắk Lắk Nữ Nùng 37 10A6
9  VÕ THUÝ HÒA 15 7 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A6
10  LÊ NGHĨA 21 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A6
11  VŨ THỊ NGỌC ÁNH 1 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A6
12  TRẦN VĂN HOÀN 9 1 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A6
13  NGUYỄN BÌNH AN 12 10 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A6
14  TRIỆU VĂN LÝ 15 4 2006  Đắk Lắk Nam Nùng 35 10A6
15  TRẦN THỊ NHI TÂM 15 10 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 34 10A6
16  ĐÀO THỊ NHI 22 5 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 34 10A6
17  TRẦN VĂN CHÍ 21 10 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A6
18  TRƯƠNG QUANG PHÚC 9 5 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A6
19  KSƠR H’ DEN 26 4 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 33 10A6
20  KSƠR H’ DIÊM 22 2 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 33 10A6
21  NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 4 12 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A6
22  VĂN THỊ HỒNG HẢI DUYÊN 12 1 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 32 10A6
23  NGUYỄN HỬU PHÚC 9 6 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A6
24  HOÀNG THỊ PHƯỢNG 21 2 2006  Đắk Lắk Nữ Tày 31 10A6
25  NIÊ FAI 26 3 2006  Đắk Lắk Nam Ê-đê 31 10A6
26  KSƠR Y PHỐ 10 3 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 31 10A6
27  LỤC HOÀNG HƯNG 28 5 2006 Đắk Lắk Nam Nùng 31 10A6
28  NAY H’ DOANH 26 10 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 30 10A6
29  LÊ NGỌC VỸ 5 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A6
30  TRẦN DUY QUÂN 2 8 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A6
31  RÔ H’ NHÔM 13 3 2005  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A6
32  R’ Ô Y PHAN 4 8 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 29 10A6
33  NÔNG VĂN NGUYÊN 3 6 2006 Đắk Lắk Nam Tày 29 10A6
34  KSƠR H’ NGACH 13 10 2006 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A6
35  NAY H’ THIẾP 29 7 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A6
36  NAY Y QUANG 15 4 2006  Đắk Lắk Nam Ê-đê 29 10A6
37  KPĂ H’ CHI NA 1 6 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A6
38  ADRƠNG Y- RA NI 1 2 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 28 10A6
39  TRẦN ĐÌNH THÀNH ĐẠT 20 6 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A6
40  VI ÁI QUỐC 15 8 2006  Đắk Lắk Nam Nùng 28 10A6
41  PHẠM TRUNG HOÀNG 11 4 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A6
42  ĐINH MINH TÂM 16 10 2005  Đắk Lắk Nam Mường 28 10A6
43  TRẦN VĂN NGUYỆN 21 10 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A6
1  PHAN THỊ THU THÙY 22 10 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 40 10A7
2  TRẦN THỊ HỒNG LIÊN 4 4 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 39 10A7
3  TRẦN THỊ KIM OANH 17 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 39 10A7
4  NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 8 3 2006 Đắk Lắk Nữ Tày 38 10A7
5  KSƠR H’ MI 1 4 2006 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 37 10A7
6  RCĂM H’ TIÊM 25 11 2005 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 37 10A7
7  ADRƠNG H’ CHANH 26 8 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 37 10A7
8  BÀN ĐỨC TÀI 11 3 2006  Đắk Lắk Nam Dao 37 10A7
9  ĐỒNG THỊ NGỌC HIỀN 23 8 2006 Tiền Giang Nữ Kinh 36 10A7
10  ĐỖ THỊ THU PHƯƠNG 3 5 2006 Thái Bình Nữ Kinh 36 10A7
11  CHU VIỆT HÙNG 29 7 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A7
12  NGUYỄN THỊ NGUYỆT 9 12 2006 Bắc Ninh Nữ Kinh 36 10A7
13  NGUYỄN TUẤN DUY 10 10 2006 Thanh Hóa Nam Kinh 36 10A7
14  H’ DIỄM KPĂ 2 7 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 35 10A7
15  NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 26 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 35 10A7
16  LẠI HOÀNG THÁI 24 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A7
18  NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 4 5 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 34 10A7
19  KSƠR H DOANH 20 11 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 33 10A7
20  ADRƠNG H PHƯƠN 16 10 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 33 10A7
21  TRẦN THỊ PHƯƠNG THÙY 6 7 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 32 10A7
22  NGUYỄN ĐỨC TÂM TIẾN 16 7 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A7
23  ĐOÀN THỊ HUYỀN TRANG 3 10 2006 Quảng Trị Nữ Kinh 32 10A7
24  NAY H’ NHI LINH 20 5 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A7
25  NAY H’ ĐƠ MI 27 4 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A7
26  NAY H’ NHI 10 9 2004 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 31 10A7
27  NAY SƠ WIM 22 4 2005  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A7
28  TRẦN THANH BÌNH 13 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A7
29  TRẦN THỊ ANH THƯ 4 4 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 30 10A7
30  NGUYỄN VĂN PHÚC 27 8 2006 Lâm Đồng Nam Kinh 30 10A7
31  KSƠR H’ LAN 8 5 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A7
32  KSƠR H’ MÍA 2 12 2006 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A7
33  THẨM ĐỨC HUY 7 2 2006  Đắk Lắk Nam Tày 29 10A7
34  NAY Y QUYỀN 16 5 2006  Đắk Lắk Nam Gia Rai 29 10A7
35  KSƠR H’ JEO 8 6 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A7
36  KPĂ Y THƯƠNG 19 11 2004  Đắk Lắk Nam Ê-đê 29 10A7
37  KPĂ H’ THẾ 18 5 2005  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A7
38  MAI TRUNG ĐỨC 9 7 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A7
39  R’ Ô Y CHUNG 29 7 2004 Đắk Lắk Nam Ê-đê 28 10A7
40  TRƯƠNG THIỆN TOÀN 29 11 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A7
41  NAY Y THANH 5 7 2006  Đắk Lắk Nam Ê-đê 28 10A7
42  LÊ QUANG VINH 20 5 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A7
43 Nguyễn Duy Hiếu 3 12 2005  Đắk Lắk Nam Kinh Học lại
1  TRẦN THỊ NGỌC XUÂN 14 3 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 40 10A8
2  LÊ THỊ YẾN NHI 10 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 39 10A8
3  TRẦN THỊ THÙY LINH 14 5 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 39 10A8
4  LÊ THỊ TRÀ MY 9 11 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 38 10A8
5  CHANG THỊ QUỲNH CHI 17 11 2006  Đắk Lắk Nữ Thái 37 10A8
6  ADRƠNG H’ THẠO 2 9 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 37 10A8
7  KSƠR Y PLO 25 7 2006  Đắk Lắk Nam Gia Rai 37 10A8
8  NGUYỄN QUANG VŨ 7 6 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A8
9  LƯU THỊ TUYẾT   MAI 1 9 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A8
10  ĐẶNG HUY HOÀNG 31 10 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A8
11  LÊ THỊ THANH HUYỀN 12 3 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A8
12  NGUYỄN VĂN THÀNH 6 4 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A8
13  CHU THỊ TÚ TRINH 2 1 2006  Đắk Lắk Nữ Dao 36 10A8
14  KSƠR H’ LEN 6 3 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 35 10A8
15  KSƠR H’ LUYẾN 11 6 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 35 10A8
16  HÀ TIẾN ĐẠT 11 7 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A8
17  LÊ DUY DŨNG 18 3 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A8
18  ĐINH MẠNH QUỲNH 10 4 2006 Quảng Bình Nam Kinh 34 10A8
19  KPĂ H’ CHI NA 13 10 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 33 10A8
20  KSƠR Y NGHÈO 23 6 2006  Đắk Lắk Nam Ê-đê 33 10A8
21  BÙI DUY HÙNG 10 12 2004  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A8
22  KSƠR QUÂN 14 10 2004  Đắk Lắk Nam Gia Rai 32 10A8
23  TỐNG THỊ KIỀU 29 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 32 10A8
24  H’ RCHER KSƠR 17 8 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A8
25  KSƠR Y TILA 25 10 2006  Đắk Lắk Nam Gia Rai 31 10A8
26  NAY H’ BETLY 28 5 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A8
27  KPĂ H’ HẰNG 21 4 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 31 10A8
28  PHAN CẢNH MINH 10 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A8
29  LÊ VĂN  ĐẠI 9 1 2006 ĐẮK LẮK Nam Kinh 30 10A8
30  NGUYỄN QUỐC BẢO 1 3 2006 Đắk Nông Nam Kinh 30 10A8
31  TRƯƠNG NGỌC SƠN 9 11 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A8
32  NAY H’ BLAN 20 1 2005 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A8
33  NAY H’ HAN J ̉IN 27 11 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A8
34  KSƠR H’ ĐEN 1 1 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A8
35  KSƠR Y NGHĨA 18 6 2004  Đắk Lắk Nam Ê-đê 29 10A8
36  NAY H’ DƯƠNG 5 12 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A8
37  NAY Y RI 22 11 2006  Đắk Lắk Nam Gia Rai 29 10A8
38  PHAN CẢNH LUẬT 16 4 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A8
39  NGÔ ĐÌNH PHƯỚC 29 10 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A8
40  NGUYỄN ĐĂNG VŨ 24 10 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A8
41  KSƠR Y BLƠM 17 3 2005  Đắk Lắk Nam Ê-đê 28 10A8
42  LÊ VĂN HIẾU 26 7 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A8
43  ĐOÀN THANH PHONG 4 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A8
1  TRẦN THỊ MỸ TÂM 13 2 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 40 10A9
2  BÙI THỊ MỸ NHI 28 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 39 10A9
3  KSƠR H DAN 6 4 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 39 10A9
4  HOÀNG THUỶ TIÊN 26 1 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 37 10A9
5  NGUYỄN THỊ HÀ LAN 10 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 37 10A9
6  NÔNG THỊ MỸ KIỀU 9 9 2006  Đắk Lắk Nữ Nùng 37 10A9
7  LƯU THỊ PHƯƠNG LIÊN 24 10 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 37 10A9
8  NGUYỄN VĂN TÀI 19 12 2004 Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A9
9  NGUYỄN THỊ THU UYÊN 28 8 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A9
10  NGUYỄN THỊ LINH TRANG 8 6 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A9
11  HOÀNG MINH QUYẾT 9 12 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 36 10A9
12  NGUYỄN NGỌC KIM OANH 25 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A9
13  NGUYỄN LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 16 3 2006  Đắk Lắk Nữ Kinh 36 10A9
14  KPĂ H’ SIÊM 25 9 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 35 10A9
15  NIÊ Y TING 12 5 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 35 10A9
16  ĐINH THỊ THẢO HƯƠNG 27 2 2006 Hà Nam Nữ Kinh 34 10A9
17  TRẦN HOÀI VŨ 10 7 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 34 10A9
18  KSƠR H’ ĐÔI 17 8 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 33 10A9
19  CHÀNG THỊ THẠCH HÀ 19 5 2006  Đắk Lắk Nữ Thái 33 10A9
20  ADRƠNG H’ DAI 22 10 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 33 10A9
21  NAY H’ HƯƠNG 27 7 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 33 10A9
22  VŨ BÙI XUÂN HIẾU 2 3 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A9
23  LÊ TRUNG VIỆT 15 10 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 32 10A9
24  KSƠR H’ JIN 26 6 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A9
25  KSƠR H’ TRANG 27 9 2006  Đắk Lắk Nữ Gia Rai 31 10A9
26  KSƠR H’ PHÔN 17 4 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 31 10A9
27  KSƠR H’ TRANG 27 2 2006 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 31 10A9
28  HOÀNG VĂN PHONG 13 8 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A9
29  TRẦN TRUNG SƠN 8 12 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A9
30  NGUYỄN VÕ HỒNG KHANG 21 7 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A9
31  ĐẶNG HOÀNG NAM 7 4 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 30 10A9
32  NAY H’ LÕCK 28 6 2003 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A9
33  NAY H’ LĂM 19 12 2005 Đắk Lắk Nữ Gia Rai 29 10A9
34  DƯƠNG VĂN NGHĨA 13 9 2006  Đắk Lắk Nam Tày 29 10A9
35  NAY H’ RON 28 8 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 29 10A9
36  NAY Y RÔN 18 7 2006  Đắk Lắk Nam Gia Rai 29 10A9
37  NAY Y THUN 1 1 2006  Đắk Lắk Nam Gia Rai 29 10A9
38  KPĂ H’ THƯƠNG 29 4 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 28 10A9
39  KSƠR Y CHUIÊN 11 11 2006  Đắk Lắk Nam Gia Rai 28 10A9
40  KPÃ H’ GHEP 20 10 2006  Đắk Lắk Nữ Ê-đê 28 10A9
41  LÊ VĂN NGUYÊN 9 10 2005 Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A9
42  HỒ ĐÌNH AN 11 11 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A9
43  TRỊNH QUỐC TOẢN 20 10 2006  Đắk Lắk Nam Kinh 28 10A9