DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2021-2022 khối 12 của Trường THPT Trường Chinh có 221 học sinh chia thành 6 lớp(từ 12A1-12A6).

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính Lớp BAN Lớp Mới Nơi sinh Địa chỉ thường trú
1 ĐẶNG THỊ VÂN ANH 27/06/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 4b, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
2 LÊ HỒ MAI ANH 30/01/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Buôn Cham Hoai, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
3 NGUYỄN LAN ANH 22/10/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 7, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
4 TRẦN THỊ LAN ANH 11/01/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 7, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
5 HOÀNG MINH CHIẾN 19/08/2004 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 4b, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
6 ĐÀO THỊ HÀ 13/03/2004 x 11A1 TN 12A1 Hà Nam Thôn 2, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
7 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 14/07/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 2, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
8 KIỀU CHÍ HƯNG 22/07/2004 11A1 TN 12A1 AN GIANG Thôn 3, Dlie Yang, Ea Hleo, Đăk Lăk
9 VÕ VĂN KIỆT 07/01/2004 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 3, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
10 TRẦN THẾ LỰC 09/06/2004 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn Tri C3 – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
11 NGUYỄN QUANG MINH 20/09/2004 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn Thái, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
12 QUÀNG PHƯƠNG NAM 07/07/2004 11A1 TN 12A1 EaSol- EaHLeo- ĐăkLăk EaSol- EaHLeo- ĐăkLăk
13 ĐỖ THỊ THANH NGÂN 11/11/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 1, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
14 TRẦN THỊ YẾN NGHI 18/07/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 1, Dlie Yang, Ea Hleo, Đăk Lăk
15 NGUYỄN ÁNH NGỌC 08/04/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 3, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
16 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC 24/04/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 2, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
17 NÔNG ĐẶNG NHƯ NGUYỆT 08/10/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn Tri C3, xã Dlie Yang, huyện EaHleo, Đăk Lăk
18 TRỊNH QUỲNH NHI 11/03/2004 x 11A1 TN 12A1 Bình Định Thôn 7b, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
19 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 09/06/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn Ea Yú, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
20 TRỊNH MINH QUANG 20/09/2004 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 7b, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
21 ĐINH NGUYỄN NHƯ QUỲNH 28/04/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 5, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
22 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH 14/10/2004 x 11A1 TN 12A1 Bình Định Thôn 6, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
23 VŨ HOÀNG TÂN 18/09/2004 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 2, Dlie Yang, Ea Hleo, Đăk Lăk
24 HÀ ĐỨC THÀNH 23/03/2004 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 4b, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
25 LẠI ĐỨC THUẬT 09/02/2004 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn Ea Yú, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
26 KIM NGỌC THỦY 05/12/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 5a, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
27 NGUYỄN THỊ THU TRANG 11/06/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 6, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
28 NGUYỄN THỊ THU TRANG 31/08/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn Ea Yú, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
29 LÊ HUỲNH NGỌC TRÂM 09/08/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 6, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
30 PHAN ANH TUẤN 23/08/2004 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Thôn 5c Eahiao  EaHleo Đăklak
31 ADRƠNG H TÚ 06/04/2004 x 11A1 TN 12A1 Đắk Lắk Buôn Drài,Dlie Yang, Ea H’leo, Đăk Lăk
32 LÊ YẾN VY 15/12/2004 x 11A2 TN 12A1 Đắk Lắk Buôn Chăm Hoai, Easol, EaH’leo,Đắk Lắk
33 TRẦN THỊ DIỄM HẠ 16/06/2004 x 11A2 TN 12A1 Đắk Lắk Buôn Bung – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
1 BÀN QUỐC BẢO 14/03/2004 11A2 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn Tri C3, Dlie Yang, Ea Hleo, Đăk Lăk
2 NAY H ĐŨCH 21/09/2004 x 11A2 TN 12A2 Đắk Lắk Buôn Taly – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
3 Hoàng Thị Thu Hương 12/01/2004 x 11A2 TN 12A2 Ea H’leo, Đắk Lắk
4 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 23/12/2004 x 11A2 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 2, Ea Sol, EaH’Leo, ĐakLak
5 HOÀNG NÔNG THỊ YẾN NHI 03/07/2004 x 11A2 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 7C, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
6 NGUYỄN HÙNG PHI 24/09/2004 11A2 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 11- EaHIao- EaHLeo- ĐăkLăk
7 Nguyễn Văn Phú 12/04/2004 11A2 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 4,  Ea Tam, Thành Phố Buôn Ma Thuột
8 RCĂM H THÂU 12/08/2004 x 11A2 TN 12A2 Ea H’leo, Đắk Lắk Buôn Đrai Điết, Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
9 TRẦN THỊ TRANG 03/01/2004 x 11A2 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 6, xã Ea Hiao, huyện EaHleo, Đăk Lăk
10 LÊ THỊ THANH TRÚC 11/09/2004 x 11A2 TN 12A2 Đắk Lắk Buôn Krái – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
11 HỒ VĂN VƯƠNG 01/01/2004 11A2 TN 12A3 Đắk Lắk Thôn 4B – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
12 LƯU THỊ LAN ANH 02/08/2004 x 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn Ea Yú, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
13 TRẦN XUÂN BÁCH 13/09/2004 11A3 TN 12A2 EaHIao- EaHLeo- ĐăkLăk EaHIao- EaHLeo- ĐăkLăk
14 TRẦN XUÂN CÔNG 04/07/2004 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 3, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
15 LÊ THỊ MỸ DIỆU 26/07/2004 x 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 5A, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
16 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 15/04/2004 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn Ea Yú, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
17 TRẦN THỊ THU HÒA 05/01/2004 x 11A3 TN 12A2 Ea H’leo, Đắk Lắk Thôn Ea Yú, Ea sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
18 LÊ THỊ HUYỀN 27/01/2004 x 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk THÔN 8B EAHIAO EAHLEO ĐĂKLAK
19 VŨ THỊ THU HUYỀN 13/01/2004 x 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 2, Dlie Yang, Ea Hleo, Đăk Lăk
20 LÊ HỮU 01/09/2004 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn Tri C3 – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
21 HOÀNG THỊ MAI LINH 25/10/2004 x 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 9b, xã Eahiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
22 TRƯƠNG THỊ MỸ LY 03/09/2004 x 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk Buôn Hiao 2, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
23 NGUYỄN VĂN PHÚ 15/06/2004 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 7 Easol  EaHleo Đăklak
24 TẠ XUÂN QUỲNH 26/09/2004 11A3 TN 12A2 Ea H’leo, Đắk Lắk Thôn 4B, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
25 NIÊ H SEN 01/09/2004 x 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk Buôn Sek,xã Đliêyang,Ea H’leo, Đắk Lắk
26 LÊ HỒNG THOA 05/07/2004 x 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 3, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
27 LÊ QUANG HOÀNG THÔNG 12/10/2004 11A3 TN 12A2 Ea Hleo, Đắk Lắk Thôn 6, Ea Hiao, Ea Hleo, Đắk Lắk
28 TRƯƠNG HỮU THUẬN 15/08/2004 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk
29 BÙI THỊ NHUNG 09/09/2004 x 11A3 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 7B, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
30 TRỊNH THỊ NGỌC MAI 18/11/2004 x 11A4 TN 12A2 Đắk Lắk Thôn 5b, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
1 HỒ THỊ THÁI CHÂU 02/02/2004 x 11A2 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Chăm Hoai, Ea Sol, EaH’Leo, ĐakLak
2 TRẦN THỊ MỸ CHI 16/01/2004 x 11A2 XH 12A3 EaHIao- EaHLeo- ĐăkLăk EaSol- EaHLeo- ĐăkLăk
3 NAY H DÀO 03/02/2004 x 11A2 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Tang, Ea Sol, Ea Hleo, Đắk Lắk
4 NGUYỄN THỊ KỲ DUYÊN 16/12/2004 x 11A2 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Kary – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
5 HOÀNG THỊ HÀ 25/03/2004 x 11A2 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 7c Eahiao EaHleo Đăklak
6 LÊ THỊ NGỌC HÀ 28/07/2004 x 11A2 XH 12A3 Ea H’leo, Đắk Lắk Thôn 5C, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
7 CHU THỊ NGỌC HOAN 10/01/2004 x 11A2 XH 12A3 Thôn 7a Eahiao EaHleo ĐăkLăk Thôn 7a Eahiao  EaHleo Đăklak
8 NAY H LUYÊN 25/04/2004 x 11A2 XH 12A3 Đắk Lắk
9 NAY H LY 29/08/2004 x 11A2 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Điết – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
10 VÕ THỊ MAI 12/10/2004 x 11A2 XH 12A3 Thôn 7B, Ea Hiao, Ea H’leo, ĐăkLăk
11 KSƠR H NGHIÊM 14/05/2004 x 11A2 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Eablong, Easol, EaH’leo,Đắk Lắk
12 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 25/03/2004 x 11A2 XH 12A3 Ea H’leo, Đắk Lắk Thôn 5C, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
13 ĐINH THỊ THU NGUYỆT 14/02/2004 x 11A2 XH 12A3 EaHIao- EaHLeo- ĐăkLăk EaHIao- EaHLeo- ĐăkLăk
14 KSƠR H ĐÊ BU RA 23/03/2004 x 11A2 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Huynh, Ea Sol, Ea Hleo, Đắk Lắk
15 KSƠR H SA RA 02/02/2004 x 11A2 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Huing – Easol – EaH’leo – Đăk lăk
16 LÊ THÀNH TÂM 25/09/2004 11A2 XH 12A3 Bình Định EaSol- EaHLeo- ĐăkLăk
17 VI THỊ KHÁNH TRÀ 22/11/2004 x 11A2 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 3, Ea Sol, Ea Hleo, Đăk Lăk
18 ĐOÀN PHÚC VIỆT 14/12/2004 11A2 XH 12A3 Đắk Lắk
19 KIỀU THỊ THU DUYÊN 17/09/2004 x 11A3 XH 12A3 QUẢNG NGÃI Thôn EaYú, Xã Easol, Huyện EaHleo
20 NAY H LAI 24/10/2003 x 11A3 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Chăm – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
21 ĐOÀN THỊ DIỆU LÝ 25/11/2004 x 11A3 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 1 – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
22 KSƠR H QUYNH 11/09/2004 x 11A3 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Krai, xã Easol, Ea H’leo, Đắk Lắk
23 KSƠR H TRÂM 01/02/2004 x 11A3 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Kary – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
24 VŨ THỊ YẾN 29/11/2004 x 11A3 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 9A – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
25 NGUYỄN PHI HÙNG 02/02/2004 11A4 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 1, Đliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
26 TRẦN ĐỨC LONG 16/12/2004 11A4 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 2, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
27 KSƠR H BÉ 14/01/2003 x 11A4 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Cham, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
28 VI VĂN DANH 16/09/2004 11A4 XH 12A3 Ea Hiao- EaH’leo- ĐăkLăk Thôn 7C- Ea Hiao- Ea H’leo- Đắk Lắk
29 MÔNG THỊ LỆ 01/03/2004 x 11A4 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 9b, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
30 NAY H MIẾT 01/01/2003 x 11A4 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Cham, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
31 KSƠR H ƠN 20/10/2004 x 11A4 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Hiao 2,  Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
32 TRỊNH ĐƯỜNG QUANG 23/08/2004 11A4 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 2, xã Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
33 KPĂ Y SIM 28/07/2002 11A4 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Choah, Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
34 TRẦN THỊ THANH THÚY 10/09/2004 x 11A4 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 6, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
35 KSƠR H THƯƠNG 28/04/2004 x 11A4 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 7A, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
36 NGUYỄN PHAN THỊ CẨM TIÊN 19/11/2004 x 11A4 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 6, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
37 LÊ THỊ TRANG 27/01/2004 x 11A4 XH 12A3 Hải Dương Thôn 8b, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
38 H SUN CHƠNG NIÊ KDĂM 10/09/2004 x 11A4 XH 12A3 Buôn Tri B,Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk Buôn Tri B,Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
39 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 24/02/2004 x 11A5 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 2, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
40 LƯƠNG VĂN THÁI 05/03/2004 11A6 XH 12A3 Đắk Lắk Thôn 7c, xã Eahiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
41 KSƠR H TRANG 02/11/2004 x 11A6 XH 12A3 Ea H’leo, Đắk Lắk Buôn Drai Điết, Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
42 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG 26/08/2004 x 11A7 XH 12A3 Đắk Lắk Buôn Cham Hoai, Ea Sol, Ea Hleo, Đắk Lắk
1 Ngô Lương Thảo Huyền 26/11/2004 x 11A1 XH 12A4
2 Hồ Huy Linh 02/01/2004 11A2 XH 12A4 Ea Hleo, Đắk Lắk
3 TRẦN KHƯƠNG PHƯƠNG 22/02/2004 11A2 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 3 Easol  EaHleo Đăklak
4 Nguyễn Thành Luân 14/11/2004 11A2 XH 12A4 Eahleo đăk lăk Eahiao Eahleo Đawk lăk
5 KSƠR H GIANG 01/04/2004 x 11A3 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Gha – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
6 ĐẶNG THỊ BÍCH HẠNH 06/04/2004 x 11A3 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 6 – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
7 RÔ H HIP 11/03/2004 x 11A3 XH 12A4 Buôn DRai Điêt- DLiEYang- EaHLeo- ĐăkLăk Buôn DRai Điêt- DLiEYang- EaHLeo- ĐăkLăk
8 LỤC THỊ MAI HƯƠNG 02/07/2004 x 11A3 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 7b, xã Eahiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
9 ĐỖ BÁ NAM 30/11/2004 11A3 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 3, Dlie Yang, Ea Hleo, Đăk Lăk
10 NIÊ H NHIÊN 10/02/2004 x 11A3 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Chuah – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
11 ROÃN QUANG TRUNG 15/01/2004 11A3 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 2 Eahiao  EaHleo Đăklak
12 HOÀNG NGỌC TRÂM 20/05/2004 x 11A3 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 1, Đliê Yang, Ea Hleo, Đăk Lăk
13 LÊ THỊ LINH TÂM 20/11/2004 x 11A3 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Bir – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
14 KSƠR H DOANH 11/09/2004 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Drăn, Ea Sol, Ea Hleo, Đắk Lắk
15 VÕ TẤN DUY 05/04/2004 11A5 XH 12A4 QUẢNG NGÃI Thôn 7, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
16 PHẠM MINH ĐỨC 20/01/2003 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 6, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
17 LƯƠNG GIA HÀO 27/07/2004 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn Thái, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
18 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 27/02/2004 x 11A5 XH 12A4 THỪA THIÊN HuẾ Thôn 3- EaHIao- EaHLeo- ĐăkLăk
19 NAY H HIỆP 17/07/2003 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Taly, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
20 TRẦN THỊ THU HỒNG 13/09/2004 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 6, Ea Hiao, EaH’Leo, ĐắkLắk
21 MJAO H HƯƠNG 16/05/2004 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Choach, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
22 KSƠR Y KHANH 09/02/2004 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Huyng, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
23 KPĂ H KLIH 15/03/2003 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Drai Proong, Đliê Yang, Ea Hleo, Đăk Lăk
24 ADRƠNG H LƯƠNG 20/06/2004 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Gha, Đliêyang, EaH’Leo, ĐắkLắk
25 PHAN THỊ MẪN 07/02/2004 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Kra, Ea Hiao, EaH’Leo, ĐắkLắk
26 HỒ THỊ YẾN NHI 26/06/2004 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 4, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
27 KSƠR H NHON 20/10/2003 x 11A5 XH 12A4 Buôn KRai- EaHIao- EaHLeo- ĐăkLăk Buôn KRai,EaHIao,EaH’Leo, ĐắkLắk
28 ĐẬU THỊ QUỲNH NHƯ 29/06/2004 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 3, Đliêyang, EaH’Leo, ĐắkLắk
29 KSƠR H NHƯM 10/05/2003 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Kary, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
30 Y SI MÔN NIÊ 16/06/2004 11A5 XH 12A4 Ea H’leo, Đắk Lắk Buôn Tri A, Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
31 NAY H NOAN 19/04/2004 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn TaLy- EaSol- EaHLeo- ĐắkLắk
32 NAY H’ NƯI 25/05/2001 x 11A5 XH 12A4 Ea H’leo, Đắk Lắk Buôn Kry, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
33 BÙI MINH QUÂN 30/10/2004 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 7, Ea Sol, EaH’Leo, ĐakLak
34 KSƠR H RIM 28/03/2004 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Kra, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
35 KPĂ H’ SABÉT 27/10/2004 x 11A5 XH 12A4 Ea H’leo, Đắk Lắk Buôn M’nút, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
36 SIU THANH 22/04/2004 11A5 XH 12A4 GIA LAI Buôn Choah- DLiEYang- EaHLeo- ĐắkLắk
37 KSƠR THINH 09/11/2003 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Kary, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
38 NGUYỄN THỊ THU 19/11/2003 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 4B, Ea Hiao, EaH’Leo, ĐắkLắk
39 VŨ ĐỨC THUẦN 02/02/2004 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 5B, Ea Hiao, EaH’Leo, ĐắkLắk
40 NAY TRÚ 01/01/2004 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Taly- EaSol- EaHLeo- ĐắkLắk
41 HỒ VĂN TUẤN 04/01/2004 x 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Thôn 7, Cư Môk, EaH’Leo, ĐăkLăk
42 NAY TUÔR 13/01/2004 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Taly, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
43 KSƠR H TUYÊN 27/09/2004 11A5 XH 12A4 Đắk Lắk Buôn Drai, Đliêyang, EaH’Leo, ĐắkLắk
44 LÊ VIỆT 04/11/2004 11A5 XH 12A4 Bình Thuận Thôn 4, Ea Sol, EaH’Leo, ĐắkLắk
1 TRẦN BẢO NGỌC 15/03/2004 11A7 TN 12A5 Đắk Lắk Buôn Tri C3- DLiEYang- EaHLeo- ĐăkLăk
2 ĐỖ THẾ DUY 02/11/2004 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn 2, Xã Easol, Huyện EaH’leo, Đắk Lắk
3 KPĂ H GIANG 24/03/2004 x 11A4 XH 12A5 Ea Hiao Ea H’leo Đắk Lắk Buôn Krai  Ea Hiao Ea H’leo Đăklak
4 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 20/08/2004 x 11A4 XH 12A5 Đắk Nông Thôn Thái, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk
5 LÊ HỮU HẬU 11/12/2004 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn Ea Yú, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
6 TRẦN THỊ THẢO HIỀN 27/01/2004 x 11A4 XH 12A5 Quảng Trị Thôn Thái, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
7 HOÀNG THỊ HUYỀN 18/09/2004 x 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Krai  Ea Hiao Ea H’leo Đắk Lắk
8 HOÀNG THỊ XUÂN MAI 18/02/2004 x 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn Thái, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
9 KSƠR H NE 08/09/2004 x 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Bir, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
10 BÙI THỊ THANH NGÂN 17/07/2004 x 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Thông 1, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
11 LÊ THỊ YẾN NHI 06/02/2004 x 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn 1, Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
12 VŨ THỊ BÍCH PHƯỢNG 08/12/2003 x 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn 1, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
13 AYUN H RI TA 05/02/2004 x 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Choah, Dliê Yang,  EaH’leo, Đắk Lắk
14 HOÀNG VĂN THÔNG 28/04/2004 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn 3, Dliê Yang, Ea H’leo,Đắk Lắk
15 CHU THỊ HÀ TĨNH 20/09/2004 x 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Bir, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
16 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 26/11/2004 x 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn 1, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
17 NGUYỄN ANH TUẤN 17/06/2004 11A4 XH 12A5 Ea H’leo, Đắk Lắk Thôn 1, Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
18 ADRƠNG H VÍT 05/01/2003 x 11A4 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Drài, Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
19 KSƠR H RÚT 09/07/2004 x 11A7 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Chứ – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
20 NGUYỄN TÚ THÀNH 30/08/2004 11A7 XH 12A5 EaSol- EaHLeo- ĐăkLăk EaSol- EaHLeo- ĐăkLăk
21 LÊ ĐỨC THẮNG 07/01/2004 11A7 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn 11, xã Ea Hiao, huyện EaHleo, Đăk Lăk
22 NIÊ Y THIÊNG 01/09/2004 11A7 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Chuăh, DlieYang, EaH’leo,Đắk Lắk
23 NGUYỄN THỊ TÌNH 20/08/2004 x 11A7 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn 3, xã Dlie Yang, huyện EaHleo, Đăk Lăk
24 RCĂM H TÒA 10/04/2004 x 11A7 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Drai, Dlie Yang, EaH’leo,Đắk Lắk
25 AYUN H’ PHƯƠNG 22/11/2003 x 11A7 XH 12A5 Ea H’leo, Đắk Lắk Buôn Gha, Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
26 NGÔ QUANG VINH 02/02/2004 11A7 XH 12A2 Đắk Lắk Thôn 4 – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
27 H NI ADRƠNG 26/09/2004 x 11A6 XH 12A5 Buôn Tri A Dliê Yang EaHleo  Đắk Lắk Buôn tri A, Dliê Yang,  EaHleo, Đăklak
28 THẨM THỊ LAN ANH 20/10/2004 x 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn 4, Xã Eaosol, Huyện EaHleo
29 NIÊ H BLUNH 27/06/2004 x 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Krai, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
30 NIÊ H CHANG 18/10/2004 x 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn  – Dlieyang – Eah’leo – Đắk Lắk
31 NIÊ H HLIM 11/07/2004 x 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Tri A, Đliê Yang, Ea Hleo, Đăk Lăk
32 HOÀNG TRUNG KIÊN 09/10/2004 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn 7C, EaHiao, Ea Hleo, Đắk Lắk
33 KSƠR H MILA 21/09/2002 x 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Bêk, Ea Sol, Ea Hleo, Đắk Lắk
34 NAY H ÁI NGÂN 06/07/2004 x 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Sek Điết,xã Đliêyang,Ea H’leo, Đắk Lắk
35 TRẦN QUANG PHƯƠNG 09/09/2004 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn 3, Đliê Yang, Ea Hleo, Đăk Lăk
36 KSƠR H QUẾ 29/03/2004 x 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Drăn , Ea Sol, Ea Hleo, Đắk Lắk
37 H CẦU RCĂM 16/04/2004 x 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Drai Dlie Yang  EaHleo Đăklak
38 LÊ ANH RIN 20/03/2004 11A6 XH 12A5 QUẢNG TRỊ Thôn 6 , Ea Sol, Ea Hleo, Đắk Lắk
39 NAY Y THƯ 22/10/2004 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk buôn choăh,xã Đliêyang,Ea H’leo, Đắk Lắk
40 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 16/03/2004 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn 1 , Ea Sol, Ea Hleo, Đắk Lắk
41 KSƠR Y VINH 18/01/2004 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Buôn Tir,xã Đliêyang,Ea H’leo, Đắk Lắk
42 TRẦN LÊ ĐÌNH VŨ 17/11/2004 11A6 XH 12A5 Đắk Lắk Thôn 3, Đliê Yang, Ea Hleo, Đăk Lăk
1 BÙI THẢO ANH 04/02/2004 x 11A3 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 7b, Xã EaHiao, Huyện EaHLeo
2 NGUYỄN THỊ NGỌC BẢO 23/02/2004 x 11A3 XH 12A6 Ea H’leo, Đắk Lắk Thôn 2, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
3 TRẦN NGỌC ĐẠT 15/10/2004 11A5 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 3, Ea Hiao, EaH’Leo, ĐắkLắk
4 Hoàng Ngọc Huấn 14/09/2003 11A5 XH 12A6 Krông Năng – ĐăkLăk EaHIao-,EaHLeo-,ĐắkLắk
5 NGUYỄN HUY CHƯƠNG 25/09/2003 11A5 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 4a, xã Eahiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
6 NGUYỄN THỊ LAN ANH 27/08/2004 x 11A6 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 8A, EaHiao, Ea Hleo, Đắk Lắk
7 LÊ THÀNH DI 20/08/2004 11A6 XH 12A6 Thôn 4 Dliê Yang EaHleo  Đắk Lắk Thôn 4 DliêYang  EaHleo Đăklak
8 ĐẬU VĂN HOÀN 06/11/2004 11A6 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 2,xã Đliêyang,Ea H’leo, Đắk Lắk
9 LÊ HỮU KIÊN 18/11/2004 11A6 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 2, Đliê Yang, Ea Hleo, Đăk Lăk
10 NAY H YUA NI 27/11/2003 x 11A6 XH 12A6 Đắk Lắk Buôn BIr Eahiao EaHleo Đăklak
11 KSƠR H OANH 01/08/2004 x 11A6 XH 12A6 Đắk Lắk Buôn Cham Ka Ry, Ea Sol, Ea Hleo, Đắk Lắk
12 KPĂ H THỦY 29/03/2004 x 11A6 XH 12A6 Đắk Lắk Buôn gha , Dlie Yang, Ea Hleo, Đắk Lắk
13 LỤC VĂN ĐÔNG 27/08/2004 11A7 XH 12A6 Ea H’leo, Đắk Lắk Thôn 9B, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
14 TRỊNH DUY HOÀNG 07/07/2004 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 1, xã Dlie Yang, huyện EaHleo, Đăk Lăk
15 LÊ VĂN HỮU 17/06/2004 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 1 – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
16 TRẦN LẠC 15/11/2004 11A7 XH 12A6 Ea H’leo, Đắk Lắk Buôn Bir,Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
17 KSƠR Y NHUÂN 24/04/2003 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk Buôn KRa – EaHiao – Eah’leo – Đắk Lắk
18 KSƠR H DU NI 01/03/2004 x 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk Buôn Hiao 1, Ea Hiao, EaH’leo,Đắk Lắk
19 NAY H NUIT 18/12/2004 x 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk Buôn Điết – EaSol – EaH’leo – Đăk Lăk
20 NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG 15/10/2004 x 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 2, xã Easol, huyện EaHleo, Đăk Lăk
21 ADRƠNG Y LAI 04/03/2004 11A7 XH 12A6 Ea H’leo, Đắk Lắk Buôn Đrai Điết, Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
22 KSƠR H’ BÌNH 10/10/2004 x 11A7 XH 12A6 Ea H’leo, Đắk Lắk Buôn Huynh, EaSol, Ea H’leo, Đắk Lắk
23 NGUYỄN THANH BÌNH 22/08/2004 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk thôn 1- EaSol- EaHLeo- ĐăkLăk
24 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 10/02/2004 11A7 XH 12A6 Tịnh Bình- Sơn Tịnh- Quảng Ngãi Thôn 7- EaSol- EaHLeo- ĐăkLăk
25 NGUYỄN THỊ ÚT DIỄM 10/01/2004 x 11A7 XH 12A6 Tây Sơn, Bình Định Thôn 7B, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
26 PHẠM NGỌC DŨNG 06/09/2004 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk 4BThôn, Ea Hiao, EaH’Leo, ĐakLak
27 HÀ MINH ĐỨC 28/09/2004 11A7 XH 12A6 Ea H’leo, Đắk Lắk thôn 7C, Ea Hiao, Ea H’leo, Đắk Lắk
28 PHẠM ĐỨC HÙNG 18/09/2004 11A7 XH 12A6 Ea H’leo, Đắk Lắk Thôn Tri C3, Dliê Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
29 NAY H MIÊR 06/01/2004 x 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk Buôn Kari, EaSol, Ea H’leo, Đắk Lắk
30 TRƯƠNG  ĐẮK LẮK 15/03/2004 11A5 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 7, Cư Môk, EaH’Leo, ĐắkLắk
31 LÊ VĂN TRUNG 29/12/2004 11A5 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 7B, Ea Hiao, EaH’Leo, ĐắkLắk
32 NGUYỄN LƯƠNG ANH 12/11/2004 11A6 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 4, Xã Eaosol, Huyện EaHleo
33 HOÀNG ĐÌNH PHƯƠNG 20/01/2004 11A6 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 7A, Ea Hiao, Ea Hleo, Đăk Lăk
34 NGUYỄN HỮU THIÊN TÂM 01/01/2004 11A6 XH 12A6 Trạm xá Eahiao EaHleo ĐăkLăk Thôn 6 EaHiao Ea Hleo ĐăkLăk
35 NGUYỄN QUANG AN 07/02/2004 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 2, Ea Hiao, EaH’Leo, ĐakLak
36 TRẦN VĂN DUY 05/02/2004 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 4B, Ea Hiao, EaH’Leo, ĐakLak
37 VĂN HỮU THẮNG 23/03/2004 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 6, Ea Sol, Ea H’leo, Đắk Lắk
38 Ksơr H Tu 14/01/2004 x 11A7 XH 12A6 Ea H’leo, Đắk Lắk Buôn Drai, Dlie Yang, Ea H’leo, Đắk Lắk
39 NAY H VION 28/09/2004 x 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk Buôn Sek, Dlie Yang, EaH’leo,Đắk Lắk
40 HOÀNG VIẾT XUÂN 14/01/2004 11A7 XH 12A6 Đắk Lắk Thôn 7C- EaHIao- EaHLeo- ĐăkLăk