TKB TUẦN 33 NĂM HỌC 2019-2020

TKB TUẦN 33 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Download: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar   [...]
TKB TUẦN 32 NĂM HỌC 2019-2020

TKB TUẦN 32 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Download: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
TKB Tuần 30 năm học 2019-2020

TKB Tuần 30 năm học 2019-2020

Lượt xem:

Download: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
TKB TUẦN 29 NĂM HỌC 2019-2020[CHÍNH THỨC]

TKB TUẦN 29 NĂM HỌC 2019-2020[CHÍNH THỨC]

Lượt xem:

Download: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
TKB Tuần 27 năm học 2019-2020

TKB Tuần 27 năm học 2019-2020

Lượt xem:

Xem trực tiếp hoặc Download về: [...]
TKB tuần 24 năm học 2019-2020[Áp dụng từ 02/03/2020]

TKB tuần 24 năm học 2019-2020[Áp dụng từ 02/03/2020]

Lượt xem:

Download: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
TKB tuần 22 năm học 2019-2020[Chính thức]

TKB tuần 22 năm học 2019-2020[Chính thức]

Lượt xem:

Download: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
TKB TUẦN 20 NĂM HỌC 2019-2020[CHÍNH THỨC]

TKB TUẦN 20 NĂM HỌC 2019-2020[CHÍNH THỨC]

Lượt xem:

  Download: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
TKB TUẦN 5 NĂM HỌC 2019-2020

TKB TUẦN 5 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Download: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar Website: www.c3truongchinh.daklak.edu.vn   [...]
TKB TUẦN 2 NH 2019-2020

TKB TUẦN 2 NH 2019-2020

Lượt xem:

Download: File Excel: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls File Web: http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 SAU KHI THI KHẢO SÁT

DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 SAU KHI THI KHẢO SÁT

Lượt xem:

Danh sách có một số điều chỉnh nhỏ: Download danh sách: https://www.mediafire.com/file/ml89t8u0b44fkcw/LOP10_SAU_THI_KS.xls/file [...]
TKB TUẦN 1 NH 2019-2020

TKB TUẦN 1 NH 2019-2020

Lượt xem:

  Download: File Excel: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls File Web: http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
Trang 1 / 512345 »