Phân công GVCN năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2021-2022 Trường THPT Trường Chinh có 22 và nhà trường đã phân công giáo viên chủ nhiệm như sau:

STT LỚP GVCN Số Điện Thoại GHI CHÚ
1 10A1 Trần Ngọc Dũng 0976197540
2 10A2 Hoàng Thị Mai 0349574266
3 10A3 Nguyễn Thị Thu Hương 0974671268
4 10A4 Trần Thị Thùy Dung 0986029294
5 10A5 Nguyễn Thị Hạnh 0969939113
6 10A6 Nguyễn Thị Thúy Nga 0987527185
7 10A7 Nguyễn Thị Minh 0972811849
8 10A8 Trịnh Thị Nguyên 0988254256
9 10A9 Phạm Thị Cúc Hoa 0976537468
10 11A1 Trần Văn Ngờ 0398784182
11 11A2 Trần Thị Thảo Linh 0339368399
12 11A3 Võ Thị Tuyết Mai 0384243934
13 11A4 Ksơr Y Thân 0824007555
14 11A5 Rô H’ Lơm 0986707754
15 11A6 Nông Thị Phương 0358900727
16 11A7 Nay H’Xuân 0385081523
17 12A1 Bùi Thị Phương Thảo 0976562629
18 12A2 Hồ Thị Thùy Liên 0986696634
19 12A3 Hoàng Xuân Hòa 0382615917
20 12A4 Bùi Thị Thanh Hà 0364555370
21 12A5 Nguyễn trung Giáp 0966319192
22 12A6 La Văn Tuấn 0945320505

Vì tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp nên phụ huynh và học sinh liên hệ số điện thoại của GVCN lớp để cung cấp số điện thoại thành lập nhóm zalo để học Online.