CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH TỔ CHỨC “VUI TẾT TRUNG THU” CHO THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG CON EM CÁN BỘ GIÁO VIÊN.

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH TỔ CHỨC “VUI TẾT TRUNG THU” CHO THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG CON EM CÁN BỘ GIÁO VIÊN.

Lượt xem:

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH TỔ CHỨC “VUI TẾT TRUNG THU” CHO THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG CON EM CÁN BỘ GIÁO VIÊN. Nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi là con em cán bộ, công nhân viên chức trong nhà trường THPT Trường Chinh, đặc biệt [...]
HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH ĐẦU NĂM HỌC 2017 – 2018

HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH ĐẦU NĂM HỌC 2017 – 2018

Lượt xem:

Thực hiện tập huấn tại Sở giáo dục theo công văn số 1024/SGDĐT-GDTrH, ngày 30/8/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo  Dak Lak về nội dung “Tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên THPT lớp 10-11 về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan”; “Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học” của Bộ Giáo dục và Đào [...]