NỘI QUI CỦA TỔ GIÁM THỊ NĂM HỌC 2017-2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Đến sớm 15 phút trước khi truy bài của học sinh, về trễ 15 phút sau khi tan học. Theo dõi và đánh vắng tất cả học sinh và GV-CB CNV trong các buổi họp, chào cờ, ngoại khóa.
  2. Bắt đầu tiết học, Giám thị kiểm tra tình hình trật tự các lớp và có nhiệm vụ báo BGH biết giáo viên nào vắng mặt. Trong thời gian giáo viên vắng mặt, Giám thị có nhiệm vụ quản lý lớp, tránh ảnh hưởng đến các lớp xung quanh, phải nắm tình hình học sinh vắng mặt và báo về GVCN hoặc báo cho phụ huynh ngay sau đó. Đầu tiết 1 buổi theo dõi sinh hoạt 15’ của GVCN.
  3. Trong các giờ học, Giám thị có nhiệm vụ kiểm tra các lớp xem có học sinh vi phạm nội quy trốn học ra căn tin, phòng vệ sinh, giỡn trong các giờ học khi giáo viên đang giảng bài.
  4. Giờ ra chơi Giám thị giám sát các hành lang và trong các lớp học ngăn ngừa các học sinh vi phạm nội quy, cùng đội cờ đỏ tuyệt đối không cho học sinh mang đồ ăn, thức uống lên các dãy lầu hay vào lớp học, không cho học sinh sử dụng máy vi tính khi không có giáo viên.
  5. Giờ ra về, Giám thị cùng đội cờ đỏ trực ở cổng xem xét có sự cố gì xảy ra không, ghi nhận học sinh vi phạm nội quy đến 11h30’.
  6. Cuối mỗi tuần, Giám thị tổng kết và ghi nhận xét trong các sổ nhật ký. Thực hiện báo cáo tuần cho hiệu trưởng đồng thời công bố trên E mail chung để cho GV-CBCNV theo dõi.
  7. Giám thị khi tiếp xúc với phụ huynh, khách, học sinh phải mang tính thuyết phục, nhã nhặn. Nếu có những vấn đề bất đồng chưa giải quyết được ngay thì cần xin ý kiến BGH để giải quyết. Giám thị tuyệt đối không có hành động, lời nói xúc phạm nhân cách và thân thể học sinh và GV-CB CNV nhà trường.
  8. Giám sát và kiểm tra việc bảo vệ đồ dùng dạy học, tài sản của các phòng học trong giờ học. Nếu có bất thường xảy ra phải báo cáo ngay cho BGH để giải quyết.