TKB TUẦN 5 NĂM HỌC 2019-2020

TKB TUẦN 5 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Download: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar Website: www.c3truongchinh.daklak.edu.vn   [...]
TKB TUẦN 2 NH 2019-2020

TKB TUẦN 2 NH 2019-2020

Lượt xem:

Download: File Excel: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls File Web: http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 SAU KHI THI KHẢO SÁT

DANH SÁCH LỚP 10 NĂM HỌC 2019-2020 SAU KHI THI KHẢO SÁT

Lượt xem:

Danh sách có một số điều chỉnh nhỏ: Download danh sách: https://www.mediafire.com/file/ml89t8u0b44fkcw/LOP10_SAU_THI_KS.xls/file [...]
TKB TUẦN 1 NH 2019-2020

TKB TUẦN 1 NH 2019-2020

Lượt xem:

  Download: File Excel: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls File Web: http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
TKB TUẦN 24 NĂM HỌC 2018-2019[CHÍNH THỨC]

TKB TUẦN 24 NĂM HỌC 2018-2019[CHÍNH THỨC]

Lượt xem:

Download: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
[Chính thức] TKB TUẦN 23 NĂM HỌC 2018-2019

[Chính thức] TKB TUẦN 23 NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Sau khi hai tổ Ngữ Văn và Lịch sử điều chỉnh PCCM:   Download: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
Kế hoạch thi HSG tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Kế hoạch thi HSG tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Lượt xem:

Ke_hoach_cac_ky_thi_HSG_2019 [...]
BIÊN BẢN BÀN GIAO CHUYÊN MÔN

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHUYÊN MÔN

Lượt xem:

[...]
TKB Tuần 22 năm học 2018-2019

TKB Tuần 22 năm học 2018-2019

Lượt xem:

Download: http://www.mediafire.com/file/peospxscpvpxe08/66000741.xls http://www.mediafire.com/file/nfobx5u4l9mhhim/tkb_thpt_truongchinh.rar [...]
Mẫu báo cáo hằng tuần

Mẫu báo cáo hằng tuần

Lượt xem:

Các GVCN, tổ trưởng, các bộ phận trong nhà trường download về cuối tuần làm báo cáo nộp trực tiếp hoặc gửi mail vào hộp thư: tomhdb78@gmail.com Trân trọng. [...]
Mẫu đăng ký danh sách thi HSG cấp trường năm học 2018-2019

Mẫu đăng ký danh sách thi HSG cấp trường năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Trang 2 / 5«12345 »